General information

Beskæftigelse

På CSV-Esbjerg har vi også en beskæftigelsesdel, som vi er meget stolte af. Vi har hele fire (snart fem) matrikler i hhv. Esbjerg og Ribe. I vores beskæftigelsesdel har vi blik for de nødvendige tiltag, der skal til, for at mennesker med særlige behov og særlige forudsætninger kan opnå en arbejdsidentitet og en reel oplevelse af at føle sig inkluderet i samfundet.

Det drejer sig om følgende afdelinger:

  • Bilka
  • UC Syd
  • Café & Galleri Patricia
  • Sct. Peder Butik & Café

Hver sin matrikel har sit særkende, men fælles for vores beskæftigelse er, at der er tale om regulært arbejde i rummelige virksomheder, som udover den daglige drift også fungerer som læringsmiljøer. Vi har en styrkebaseret tilgang til hver eneste borger med blik for ressourcer og potentialer fremfor fejl og mangler.

Målgruppen er mennesker med psykiske udfordringer samt fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, beskæftigelsestilbud jf. SL §103.

Fordi vi har vores egen beskæftigelsesdel, har vi mange muligheder, når det drejer sig om interne praktikker på vores VSU, særlige STU-forløb m.m.

Ring og hør nærmere – vi er til at snakke med.