Sct Peder

Sct. Peder

- Café & Butik

Hvem er vi?

Sct. Peder er en arbejdsplads og et lærings-miljø bl.a. for mennesker, som er bevilget § 103-tilbud, herudover har vi et samar-bejde ind i Jobcenteret med virksomheds-praktikanter, og så har vi vores egen Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU).

Læringsmiljøet bidrager til udvikling af borgernes og/eller elevernes kompetencer som butiks- og cafémedarbejder og kan over tid skabe grobund for et indholdsrigt arbejdsliv.

Alle varer i butikken og caféen er fremstillet af borgere og/eller elever, som arbejder i Sct. Peders Gade 5 - eller på andre afdelinger med samme formål.

 

Vil du vide mere kan du hente en FOLDER HER.

 

Kontakt os:

Sct. Peder – Café & Butik:

76 16 83 26

Ved visitation: Lise Møller Rasmussen mobil nr. 30 51 97 53 

Mail adresse limra@esbjergkommune.dk