QR kode


Hvem vil ikke gerne kunne byde sine gæster på en kop kaffe? Det er en opgave som for de fleste er let, men for nogle kan det svært at strukturere opgaven, og det kan derfor være uoverskueligt at lave kaffe til gæsterne. Det, og mange andre opgaver, kan QR-koden bruges til.

QR-koden bygges op som en slags trinvis opskrift, som bruges af borgeren som et støtteredskab til specifikke opgaver i det daglige.

En QR-kode muliggør og støtter handlinger som ellers ikke kunne udføres. For at benytte QR-koder skal man først lære at anvende en QR-kode og huske at bruge den. Dette gøres i relation med pårørende eller fagligt personale, i en social relation og i en specifik praksis. Efterhånden vil QR-koden fungere som et støtteredskab, som vil give borgeren en større grad af selvstændighed og selvhjulpenhed.

Borgerens tro på egne evner har stor betydning for borgerens velvære, motivation og livskvalitet. QR-koden kan være med til at styrke borgerens tro på sig selv, i det QR-koden vil være en støtte til at mestre mere end man plejer.

QR-koden tilpasses individuelt til borgerens funktionsniveau, således sikres det at borgeren får præcis den støtte som er nødvendig for at udføre handlingen. Når borgeren er kendt med QR-koden og udfører handlingen uden problemer, kan koden ændres, nogle trin fjernes og QR-koden vil igen passe til borgerens niveau. På den måde understøttes borgerens udvikling hele tiden og QR-koden bliver ikke en sovepude men et redskab til udvikling, mestring og handlekompetencer.