Mr. Beam

Robotten er populært kendt som en slags ”Skype på hjul”. Robotten står fysisk placeret i borgerens hjem. Man kan med en adgangskode og installeret program på PC eller tablet logge på robotten. Derefter kan man manøvrere med denne, og ikke mindst have direkte dialog med borgere og/eller personale i hjemmet.

Robotten letter adgangen til borgeren og gør det lettere for fagpersonale og pårørende mv at komme i kontakt med borgeren eller personalet.

Betydning for borger

Fungerer uden at borgerne skal være aktive (modsat fx videomøder via en tablet - hvor borgerne selv skal håndtere teknologien).

Med robotten som telebesøgsvennen vil det være let for pårørende, venner, borgerens læge, fysioterapeut og andre relevante personer at komme på besøg. De kan fx drikke en kop kaffe, se tv sammen, eller foretage en almen lægekonsultation. Robotten gør det betydeligt nemmere for borgeren at opretholde sine relationer, og sikrer en nemmere adgang til omverdenen.

Betydning for fagpersonale og pårørende.

Giver fagfolk omkring borgeren nemmere adgang til specialistressourcer som borgerens egen læge, vagtlægen eller hjemmesygeplejen. Sikrer derved at personalet føler sig trygge ift borgerens velbefindende.

Desuden sparer robotten medarbejderne for at bruge flere timer på unødigt at assistere borgerne til lægebesøg, vagtlægebesøg, eller lignende. Disse aktører kan tilgå robotten og give en umiddelbar vurdering og vejledning i forhold til borgeren. Herved spares unødige lægebesøg, vagtlægebesøg og indlæggelser.

Medarbejderne får et tættere samspil med de af de pårørende, der sjældent kommer på besøg, fordi de bor langt væk borgerens