Generel beskrivelse

På CSV-Esbjerg har vi følgende STU-linjer:

”P.E.T.” (= Praktik & Personlighed - E-sport – Teknologi & Talent)

”Uddannelse til livet”

”Køkken, Træ & Service”

”Butik & Café”
 

Formålet med den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse er at fremme den personlige, sociale & faglige udvikling til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

Fællesskabet med de andre elever vægtes højt. Vi har blik for den enkelte elevs særlige behov for støtte til at indgå i sociale aktiviteter og relationer, og vi træner sociale færdigheder med udgangspunkt i små grupper, så vi derved sikrer mest mulig tryghed og forudsigelighed, som er så afgørende for mange af de unge mennesker, vi har på vores STU.

Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i elevens uddannelsesplan, interesser og behov.

Den konkrete undervisning kan have en fællesinteresse som omdrejningspunkt f.eks. musik, idræt, e-sport, medieværksted m.m.

CSV har eksisteret i mange år, og vi var i tidernes morgen med til at starte STU’en op i Esbjerg Kommune. Vi har derfor mange års erfaring med mange forskellige målgrupper bl.a. unge mennesker med generelle indlæringsvanskeligheder, unge mennesker med forstyrrelser indenfor autismespektret (ASF) samt unge mennesker med Aspergers syndrom (AS) eller lignende træk.

Vi prioriterer tværfaglighed meget højt, hvorfor vi har forskellige faggrupper ansat bl.a. speciallærere, socialpædagoger, social & sundhedsassistenter m.fl. 

Præsentationsvideo

 

Folder om PET linje

/Files/Files/csv-esbjerg/Til_Download/STU_folder_PET-linjen_A5.pdf

Folder om PET linje

/Files/Files/csv-esbjerg/Til_Download/STU_folder_PET-linjen_A5.pdf