Generel beskrivelse

På CSV-Esbjerg kan du følge linjerne - Udeliv, It & Grafisk design og uddannelse til livet. Der arbejdes med dine personlige, sociale, kommunikative, praktiske og kreative kompetencer og potentialer, der fremmer den almene og faglige udvikling.

Formålet med uddannelsen er at fremme den personlige og sociale udvikling til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.

Fællesskabet med de andre elever er en stor del af tilbuddet. Nogle har behov for støtte til at indgå i sociale aktiviteter, og der trænes sociale færdigheder med udgangspunkt i små grupper.

Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i elevens uddannelsesplan, interesser og behov.

Undervisningen og aktiviteterne foregår i mindre klasser. Den konkrete undervisning kan have en fælles interesse som omdrejningspunkt f.eks idræt eller musik.

Præsentationsvideo

 

Folder om PET linje

/Files/Files/csv-esbjerg/Til_Download/STU_folder_PET-linjen_A5.pdf

Folder om PET linje

/Files/Files/csv-esbjerg/Til_Download/STU_folder_PET-linjen_A5.pdf