Generel Beskrivelse

For eleven som har interesse i IT og evt. en forhåndsviden indenfor området, og som ønsker at videreudvikle sine kompetencer indenfor området.

Der arbejdes som udgangspunkt med afsæt i specifikke projekter, hvor eleven bliver undervist i relevant teori/programmer for herefter at benytte disse i praksis. Således kobles teori og praksis løbende sammen igennem de forskellige moduler.