Uddannelse til livet

Er du mellem 16 og 25 år og er målgruppe for den særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse er Esbjerg Kommunes STU-uddannelse måske noget for dig.

Esbjerg Kommune har udviklet en STU - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Det er et 3 årigt uddannelsesforløb, hvor du vil kunne udvikle dig personligt, socialt og fagligt sammen med andre unge. Du skal visiteres til uddannelsen via din UU-vejleder.

Uddannelsen klæder dig på til voksenlivet og forbereder dig til beskæftigelse. Uddannelsen er bygget op om linjer, som vi tror kan have din interesse.

Undervisningen tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i den uddannelsesplan, du og dit netværk har lavet i samarbejde med UU-Esbjerg.

Linjerne er gennemgående i hele dit STU forløb og skal vælges i samarbejde med din UU-vejleder.

Du kan fx vælge køkken, kreativ, udeliv, metal og butik mm.

Linjerne er modulopbygget, og du vil modtage et diplom for hvert gennemført modul. Det er tanken, at linjen danner udgangspunktet for din fremtidige beskæftigelse.

Basisfag – sætter fokus på emner som fx; mig selv, medborgerskab, bo og fritid.

Valgfag – her er det muligt at lære mere på områder, du har særlig behov for eller interesse i. Det kan fx være medier og IT, krop og sundhed, musik, dansk og regning eller brug af iPad og sociale medier.

På STU Esbjerg kommer du til at være en del af en uddannelse og et ungemiljø med sjove sociale aktiviteter som fx fester, udflugter, studieture og andre begivenheder, du selv er med til at planlægge.

Kontakt

Esbjerg Kommune
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16
raadhuset@esbjergkommune.dk