Generelle indlæringsvanskeligheder

Indlæringsvanskeligheder er en bred definition, som dækker over mange forskellige former for vanskeligheder. Indlæringsvanskeligheder kan derfor variere meget fra person til person. Derfor kan det være svært at give en generel beskrivelse af elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder kan opleve at have begrænsninger i deres fysiske, sociale, emotionelle, intellektuelle og sproglige udvikling, men behøver ikke at være hæmmet på alle områder.

En indlæringsvanskelighed er en neurologisk forstyrrelse, som giver læse-, skrive-, stave- eller hukommelsesbesvær eller andre intellektuelle problemer. Ens evne til at læse, skrive eller kommunikere påvirkes generelt, hvilket kan give udfordringer for den faglige udvikling. Indlæringsvanskeligheder kan påvirke en på mange måder, forårsage problemer socialt og øge risikoen for andre mentale forstyrrelser. Selvom dette måske virker skræmmende – og også kan være det – skal man ikke miste håbet. Uanset hvilken indlæringsvanskelighed der er tale om, er der hjælp at hente.

Disse er nogle af de mere almindelige former for indlæringsvanskeligheder:

  • Læseforstyrrelser – en kraftig svækkelse af læsenøjagtighed, -forståelse og -hastighed i et omfang, hvor det kan hæmme ens uddannelsesmulighed eller hverdag

  • Ordblindhed – denne indlæringsvanskelighed medfører, at man bytter rundt på bogstaver og dermed har svært ved at læse

  • Staveforstyrrelse – nogle vil måske påstå, at dårlig stavning bare er et udtryk for dovenskab, men der findes også en indlæringsvanskelighed, der relaterer sig til en manglende evne for at stave, og som kan være forbundet med dysgrafi, dvs. en staverelateret indlæringsvanskelighed

  • Dysgrafi – Denne indlæringsvanskelighed gør det svært, eller helt umuligt at udtrykke sig effektivt igennem skrift

  • Regneforstyrrelse – Besvær med tal og matematik kan pege i retning af indlæringsvanskeligheden

Uspecificeret indlæringsvanskelighed - Hvis man udviser symptomer fra to eller flere af de førnævnte indlæringsvanskeligheder, kan der være tale om en uspecificeret indlæringsvanskelighed.
Symptomerne minder om dem, der er ved andre former, men de krydser måske ind over hinanden. Som konsekvens heraf, kan det være lidt sværere at behandle denne form, men ikke umuligt. Den diagnosticeres, når en person udviser to eller flere symptomer fra de øvrige indlæringsvanskeligheder. Den uspecificerede karakter gør, at man ikke nødvendigvis kan identificere den konkrete årsag.
På grund af den uspecificerede karakter vil symptomerne variere fra person til person. For nogle vil den største udfordring måske være læsebesvær, mens andre måske vil opleve problemer med at regne eller stave. Det vigtige er, at man husker, man altid kan få hjælp, uanset diagnosen.

De uddannelsesrelaterede vanskeligheder kan føre til andre psykiske eller sociale problemer, derfor er det vigtigt at få behandling og hjælp.

Behandlingen af vanskeligheder med sin indlæringsevne vil variere fra person til person. Med den rette hjælp og rådgivning, kan du få en lettere hverdag, vi står klar til at hjælpe.