Psykisk sårbare

Mere end hver femte er i kontakt med det psykiatriske system. Det er vigtigt, at vide du ikke er alene. Tavshed kan være sindets værste fjende.

Mennesker med psykiske vanskeligheder udgør en meget bred gruppe, hvis ressourcer og funktionsnedsættelser varierer meget – både fra person til person og over tid for den enkelte. På tværs af denne store variation er en psykiatrisk diagnose dog statistisk set forbundet med en væsentlig sundhedsmæssig og social ulighed.

Generelt kan problemstillinger hos mennesker med psykiske vanskeligheder både udspringe af fysiske og psykiske symptomer og af de personlige eller sociale problemer, der kan følge med det at have psykiske vanskeligheder.

Der er en glidende overgang fra naturlige reaktioner på livets mange udfordringer til egentlig psykisk sygdom. Der er således også stor forskel på behovet for behandling, støtte og omsorg hos de mennesker, der oplever psykiske vanskeligheder eller lidelser.

Psykiske, emotionelle og sociale vanskeligheder er usynlige vanskeligheder, der kan medføre problemer med at deltage i undervisning, fungere på en arbejdsplads og i dagligdagslivet.

De forskellige typer af psykiske vanskeligheder kan inddeles i reaktive tilstande, personlighedsforstyrrelser, manio-depressive sindslidelser, skizofreni og organiske sindslidelser.

Disse forhold skal der tages hensyn til, når et menneske med sindslidelse planlægger et uddannelsesforløb.

Nogle mennesker med sindslidelse kan have stor gavn af en personlig støtteperson.

Undervisningen på VSU kan hjælpe dig med at begrænse virkningerne af dine vanskeligheder f.eks. gennem mestringes – og hjælpestrategier.
Undervisningen henvender sig til unge og voksne med personlighedsmæssige, psykiske og sociale vanskeligheder. Følgerne af disse vanskeligheder kan være hukommelses- og koncentrationsvanskeligheder, manglende initiativ og færdighed i at omgås andre mennesker.