Senhjerneskadet

En erhvervet hjerneskade, også kaldet en senhjerneskade, er en skade på hjernen, som opstår på grund af ulykker eller sygdomme som fx apopleksi infektioner eller tumorer.

Traumatisk hjerneskade:
Trauma betyder ”læsion”, ”skade” eller ”sår”. Traumatiske hjerneskader er en betegnelse for skader, som er opstået i hjernen, som følge af en voldelig påvirkning af hjernen for eksempel i forbindelse af trafik- eller faldulykker.
Kendetegnene for kranietraumer, at de medfører diffuse hjerneskader i større eller mindre grad. Sværhedsgraden af den traumatiske hjerneskade er afhængig af hvordan hjernen påvirkes.

Ved kranietraumer er hjerneskaden primært lokaliseret der hvor slaget rammen, men fordi hjernemassen slynges frem og tilbage i kraniekassen opstår der også skader på den modsatte side af slaget. Det vil sige at hvis højre hjernehalvdel er skadet efter selve slaget, kan der også være skade i venstre side.

Sekundære skader på hjernen forårsages af for eksempel forhøjet intrakranielt tryk og ødemer (væskeansamlinger) efter selve traumet.

Andre årsager til hjerneskade
Udover apopleksierne og kranietraumerne, som udgør hovedårsagerne til hjerneskader, kan hjerneskader også skyldes:

 • Tumorer (svulster)
 • Abscesser (pusansamling)
 • Infektioner
 • Elektrisk stød
 • Skader efter iltmangel (f.eks. kvælning, drukning og selvmordsforsøg)
 • Forgiftning (ved f.eks. medicin, opløsningsmidler, alkohol og narkotika)
 • Epilepsi, sclerose
 • Metaboliske (stofskifterelaterede) og ernæringsmæssige sygdomme.
   

Børn og unge med erhvervede hjerneskader har ofte et omfattende rehabiliteringsbehov indenfor både sundheds-, social- og undervisningsområdet. Der er derfor behov for flere indsatser på samme tid. Gruppen har også en øget risiko for at udvikle psykiske vanskeligheder. Det understreger behovet for en koordineret og sammenhængende indsats.

En senhjerneskade kan have givet synlige eller usynlige følgevirkninger.
Det kan eksempelvis være:

 • Hukommelses- og koncentrationsproblemer
 • Tale – og læsevanskeligheder
 • Svært ved at tage initiativ, strukturere og planlægge
 • Hurtig udtrætning
 • Svært ved at være sammen med andre mennesker
 • Fysiske funktionsnedsættelser fx halvsidig lammelse
   

Undervisningen på VSU kan hjælpe dig med at genindlære tabte færdigheder, opnå nye strategier og handlemuligheder, som kan kompensere for dine funktionsnedsættelser.

Se videoen og hør Peter Lund Madsen fortælle om genoptræning efter en hjerneskade
https://www.youtube.com/watch?v=aP2nZ9Ee4rg

Se vores kursuskatalog her